همایش 10 روزه با عکاسان در پایان راه

بازار نفت در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ دچار کمبود می‌شود
اختتامیه پنجمین همایش 10 روز با عکاسان یکشنبه 28 آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

بازار نفت در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ دچار کمبود می‌شود