درگیری لفظی طارمی و رضاییان

این هم عروس جدید ترامپ!
مهدی طارمی در مسابقه با ماشین‌سازی از عملکرد رضاییان راضی نبود.

این هم عروس جدید ترامپ!