قاسمی: انتشار تصویری غیر واقعی از کشوری همسایه در راهپیمایی 22 بهمن مورد تایید نیست

این هم شغل جدید مارادونا!
ایرنا نوشت: سخنگوی وزارت امور خارجه انتشار تصویری مشکوک در جریان برگزاری راهپیمایی باشکوه ٢٢ بهمن ماه در جهت ضربه زدن به روابط کشورمان با دولت و مقامات کویت را تقبیح کرد.

این هم شغل جدید مارادونا!