تصویری از پرواز بلند رامین رضاییان به سمت هواداران!

این تصویر یعنی پرسپولیس بمب نقل و انتقالات را منفجر کرد؟
رامین رضاییان که در بازی با سیاه جامگان گل قشنگی زد ، اینگونه روز با شکوهش را جشن گرفت.

این تصویر یعنی پرسپولیس بمب نقل و انتقالات را منفجر کرد؟