بانک‌های ژاپنی راحت‌‌تر به ایران می آیند

اینفوگرافیک | کارایی و اثربخشی بیشتر مالیات در اقتصاد با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبادل نامه ای را با آژانس خدمات مالی ژاپن (جِی.اف.اس.آ- JFSA) امضا کرد که بر اساس آن شرایط حضور بانک های معتبر ژاپنی و ایرانی در این 2 کشور تسهیل می شود.

اینفوگرافیک | کارایی و اثربخشی بیشتر مالیات در اقتصاد با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم