راهکاری برای حل بحران وضعیت بلبشوی ساخت و ساز در تهران

ایران 13 میلیون بشکه نفت شناور خود را فروخت
ایسنا نوشت: عضو کمیسیون معماری شورای شهر تهران گفت: شفاف سازی، راهکار برون رفت از وضعیت نابسامان ساخت و ساز شهری است.

ایران 13 میلیون بشکه نفت شناور خود را فروخت