هجوم انواع بدافزار از طریق گیف‌های تبلیغاتی روی وب

ایجاد نمایشگاه دائمی عرضه محصولات برای بانوان سرپرست خانوار در کرج
گیف فرمت محبوب این روزهای کاربران به انواع بدافزارها آلوده‌شده است.

ایجاد نمایشگاه دائمی عرضه محصولات برای بانوان سرپرست خانوار در کرج