سرویس «حساب چند کاربره» در دسترس مشترکان دائمی نیز قرار گرفت

اکران فیلم‌های ترکی در ایران
ایرانسل ویژگی‌های جدیدی را به سرویس «حساب چند کاربره» خود افزوده و امکان استفاده از آن را برای مشترکان دائمی خود نیز فراهم کرد.

اکران فیلم‌های ترکی در ایران