بذرپاش پس از پایان زمان ثبت نام به ستاد انتخابات آمد و نتوانست ثبت نام کند

اولین انتصاب‌های رییس جدید کتابخانه ملی
مدیر مسئول روزنامه وطن امروز که پس از پایان مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به ستاد انتخابات رسید، بالاخره وارد وزارت کشور شد.

اولین انتصاب‌های رییس جدید کتابخانه ملی