جشنواره «به» گورتان برگزار می‌شود

اولین اظهارات ترامپ پس از انتخابات درباره توافق محیط‌زیستی پاریس: نمی‌خواهم به چین باج بدهم
مهر به نقل از معاون فرهنگی منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: برگزاری جشنواره «به» محله گورتان برای حفظ باغات منطقه ۹ و ارتقای فرهنگی محله گورتان برگزار می‌شود.

اولین اظهارات ترامپ پس از انتخابات درباره توافق محیط‌زیستی پاریس: نمی‌خواهم به چین باج بدهم