اکران «ماحی» با بازی آنا نعمتی در لندن

اولاند: دولت ترامپ یک چالش برای اروپاست
فیلم «ماحی» به کارگردانی داود خیام بعد از حضور در هفتمین دوره فستیوال فیلم‌های ایرانی در لندن در دو نوبت از ۲۱ ژانویه تا ۲۶ و از ۲۸ ژانویه تا دو فوریه در شهر لندن به نمایش درخواهد آمد.

اولاند: دولت ترامپ یک چالش برای اروپاست