فیلم | لحظات تماشایی دیدار استقلال و پدیده | تک گل ۳ امتیازی جابر

انفجار در برج های ترامپ!
دقایق تماشایی دیدار استقلال و پدیده را در ویدئوی زیر ببینید.

انفجار در برج های ترامپ!