سنگ‌پرانی به سمت پرسپولیسی‌ها/ خوردبین مصدوم شد

انفجار اتوبوس حامل غیرنظامیان نزدیک حلب
در مسابقه ماشین‌سازی و پرسپولیس به داخل زمین سنگ پرتاب شد.

انفجار اتوبوس حامل غیرنظامیان نزدیک حلب