آثار سینمای ایران راهی بغداد می‌شوند

انضباط مالی چگونه در بودجه سال آینده اعمال می شود؟
هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم بغداد، سر فصلی ویژه به «فیلم هایی از ایران» اختصاص داده است.

انضباط مالی چگونه در بودجه سال آینده اعمال می شود؟