تصاویر | پشت این دَرها چه رازی است؟! | درهای رنگارنگ و زیبا را ببینید

انصراف امین تارخ از تهیه‌کنندگی «بن‌بست وثوق»
شیوه خاص معماری، رنگ، نقوش و … در هر شهری هر کدام حرفی برای گفتن دارند و جستجوگران درب‌های متفاوت معتقدند پشت این درب‌های زیبا رازها، داستان‌ها و زندگی‌ها نهفته است.

انصراف امین تارخ از تهیه‌کنندگی «بن‌بست وثوق»