دلایل مخاطبان درباره تجرد؛ سربازی و مهریه هست؛ پول هم نداریم!

اندر حکایات مشکل افت فشار گاز در مازندران
دو گزارشی که درباره ازدواج و تجرد منتشر شد، واکنش‌های زیادی از سوی کاربران خبرآنلاین به همراه داشت و در نظراتشان از مشکلات اقتصادی تا فرهنگی مورد اشاره قرار گرفت.

اندر حکایات مشکل افت فشار گاز در مازندران