بهینه‌سازی و صرفه‌جویی سوخت اولویت راه‌آهن

انتقام‌گیری پورعلی‌گنجی از تیمی که پرسپولیس را برد
تهران – ایرنا – مدیرعامل راه آهن در بازدید از ایستگاه راه آهن تهران اعلام کرد: بهینه سازی و صرفه جویی سوخت از موضوعات اصلی اقتصاد مقاومتی سرلوحه کاری امسال راه آهن خواهد بود.

انتقام‌گیری پورعلی‌گنجی از تیمی که پرسپولیس را برد