پیام بیرانوند به گلزن پرسپولیسی‌ها مقابل پدیده

انتقاد یک نویسنده از آنان که می‌گویند نمایشنامه خوب ایرانی نداریم
علیرضا بیرانوند به برد پرسپولیس مقابل پدیده واکنش نشان داد.

انتقاد یک نویسنده از آنان که می‌گویند نمایشنامه خوب ایرانی نداریم