پرونده‌ای برای یک قانون ضد ایرانی

انتقادات صریح حقوقدان شورای نگهبان از رویه این شورا در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری
تصویب قانون تحریم‌های ده ساله توسط آمریکا و آینده برجام موضوع مهم این روزهاست، مهمترین رویدادها و علل تصویب این طرح را در ادامه می خوانید.

انتقادات صریح حقوقدان شورای نگهبان از رویه این شورا در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری