تصاویر | نجف در شب میلاد مولی‌الموحدین

انتشار فراخوان هفتمین دوره جایزه ادبی «یوسف»
شهر نجف در شب میلاد مولی‌الموحدین حضرت علی(ع) غرق در نورو سرور بود.

انتشار فراخوان هفتمین دوره جایزه ادبی «یوسف»