حادثه برای همسر و فرزند مرحوم هادی نوروزی

انتشار داغ‌ترین قطعه اولین آلبوم رسمی خواننده «دورهمی»
همسر و فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس دچار یک سانحه رانندگی شدند.

انتشار داغ‌ترین قطعه اولین آلبوم رسمی خواننده «دورهمی»