کشف نارنجک ۱۲.۵ کیلویی در چهارشنبه‌سوری، پیش از انفجار/ سازنده بازداشت شد/ عکس

انتخاباتی کم‌ضرر، کم‌خطر و به دور از مطلق‌اندیشی
ایران نوشت: گزارشها حاکی است که مقام های انتظامی و امدادی امشب انواع مواد منفجره و نارنجک ها را در نقاط مختلف کشف کرده اند.

انتخاباتی کم‌ضرر، کم‌خطر و به دور از مطلق‌اندیشی