زمان آغاز طرح نوسازی وانت‌های فرسوده اعلام شد

امیدی تازه برای از بین بردن ویروس ایدز در بدن
معاون توسعه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه از آغاز طرح جایگزینی وانت‌های فرسوده تا پایان سال خبر داد.

امیدی تازه برای از بین بردن ویروس ایدز در بدن