خوشرو:اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی منشاء همه چالش‌های خاورمیانه است

اما تورمن رییس هیات داوران بخش نوعی نگاه کن شد
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با اشاره به اشغالگری و تجاوزات غیر قانونی رژیم آپارتاید اسرائیل، این موضوع را ریشه اصلی تمامی چالش های دهه های اخیر در خاورمیانه دانست.

اما تورمن رییس هیات داوران بخش نوعی نگاه کن شد