تصاویر | نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر | لباس‌ و ساز محلی و بازار داغ سلفی

اقدامات چند وجهی دولت در پرونده میلیاردی بابک زنجانی
دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر کشور در روزهای ۱۵ الی ۱٨ دی ماه سال جاری با حضور تمامی استان‌ها و شهرستان‌های کشور، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با خدمت رسانی به روستاها و مناطق عشایری، تولیدکنندگان محصولات، صنایع دستی و روستایی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران در حال برگزاری است.

اقدامات چند وجهی دولت در پرونده میلیاردی بابک زنجانی