من جعفر والی‌ام، والی‌تر نمی‌شوم / روایت هنرمند پیشکسوت از روزهای دور و نزدیک تئاتر

افزایش ۱۱ درصدی پروازهای عبوری
جعفر والی هنرمند پیشکسوت تئاتر در گفت‌و‌گویی تاکید کرد او 60 سال در دنیای تئاتر فعال بود و غیر از این هنر هیچ مشغولیت دیگری در تمامی این سال‌ها نداشت.

افزایش ۱۱ درصدی پروازهای عبوری