4 سال محرومیت برای ستاره فوتبال عربستان

افزایش حقوق بازنشستگان به چند عامل بستگی دارد؟/ توجه ویژه دولت به بحران در صندوق‌های بازنشستگی
محمد نور 4 سال از فوتبال محروم شد.

افزایش حقوق بازنشستگان به چند عامل بستگی دارد؟/ توجه ویژه دولت به بحران در صندوق‌های بازنشستگی