آماده سازی شغلی معلولین و جامعه هدف بهزیستی با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای

افزایش آمار ازدواج در شهرستان سروآباد
مدیر کل بهزیستی لرستان از انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه آماده سازی شغلی معلولین و جامعه هدف بهزیستی لرستان با سازمان فنی و حرفه ای استان خبر داد

افزایش آمار ازدواج در شهرستان سروآباد