“قاتل خاموش” جان ۴۱نفر را در آذربایجان شرقی گرفت

افتتاح طرح هادی روستای داریاب شهرستان دورود
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: در 10 ماه سال جاری 41 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن جان خود را از دست دادند.

افتتاح طرح هادی روستای داریاب شهرستان دورود