حسنی مبارک آزاد می‌شود

اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی برای آزادسازی میدان شهدای هسته‌ای اصفهان
تسنیم نوشت: منابع رسانه‌ای مصر از موافقت دادستانی کل این کشور با آزادی «حسنی مبارک» خبر دادند.

اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی برای آزادسازی میدان شهدای هسته‌ای اصفهان