مصوبه جدید مجلسی‌ها برای پدافند غیرعامل

اظهارنظر بوش پسر دربارۀ رسانه‌های آمریکایی
ایسنا نوشت:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند تا یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی حساس و مهم برای طرح‌های پدافند غیرعامل اختصاص یابد.

اظهارنظر بوش پسر دربارۀ رسانه‌های آمریکایی