مرکل انگلیس را تهدید کرد

اظهارات جان کربی درباره اخطار نیروی دریایی آمریکا به قایق‌های ایران
تسنیم نوشت: صدر اعظم آلمان در سخنانی انگلیس را تهدید کرد که اگر اصول بنیادین آزادی بازار مشترک اتحادیه اروپا را بعد از خروج از این اتحادیه رعایت نکند دسترسی لندن به این بازار داخلی محدود می شود.

اظهارات جان کربی درباره اخطار نیروی دریایی آمریکا به قایق‌های ایران