فوت ناشی از حوادث کار و گازگرفتگی در استان اصفهان افزایش یافت

اصفهان یکی از سه استان با بیشترین موارد عفونت های تنفسی است
به گزارش مهر، مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: فوت ناشی از گاز گرفتگی و حوادث کار در استان اصفهان در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

اصفهان یکی از سه استان با بیشترین موارد عفونت های تنفسی است

ارتقا اندروید