فیلمبرداری فیلم ایرانی در ترکیه به پایان رسید

استقبال از سال نو با یادداشت‌های عطا بهمنش؛بهار ۱۳۳۷
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: فیلمبرداری جدیدترین فیلم سینمایی علی ژکان در ترکیه به پایان رسید.

استقبال از سال نو با یادداشت‌های عطا بهمنش؛بهار ۱۳۳۷