بازگشت “دوردور” شبانه به خیابان‌های شمال تهران/ پلیس موظف به ایجاد نظم و رفع مزاحمت است

استفساریه‌ انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران به زودی اجرایی می‌شود
برخی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم هشدار داده‌اند “دور دور” کردن شبانه جوانان مرفه در شمال تهران باز هم مزاحمت مردم می‌شود.

استفساریه‌ انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران به زودی اجرایی می‌شود