بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانه فرهنگ بیرجند

استفاده از تمام ظرفیت ایدرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی
سیدرضا صالحی‌امیری امروز سه‌شنبه دوم فروردین 96 از روند ساخت خانه فرهنگ بیرجند بازدید کرد.

استفاده از تمام ظرفیت ایدرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی