توزیع میوه شب عید در زنجان از فردا آغاز می‌شود

استفاده از اندیشه‌های نو برای بومی‌سازی راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی
توزیع میوه شب عید با نرخ ها و مکان های تعیین شده از روز سه شنبه 24 اسفند در سطح استان زنجان توزیع می‌شود.

استفاده از اندیشه‌های نو برای بومی‌سازی راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی