در دیدار مرکل و ترامپ چه گذشت؟

استعفای مقام ارشد سازمان ملل
رئیس جمهور آمریکا در نخستین دیدار رسمی خود با صدراعظم آلمان ضمن اعلام حمایت قاطعانه از «ناتو»، کشورهای عضو را به دلیل عدم پرداخت «سهم منصفانه ای» از هزینه های دفاعی آن به باد انتقاد گرفت.

استعفای مقام ارشد سازمان ملل