ضرورت توسعه فرهنگ قرآنی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن

استان اردبیل یکی از قطب‌های دامپروری کشور محسوب می‌شود
رئیس عقیدتی سیاسی گروه پدافند هوایی شهید ظرافتی بابلسر گفت: ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن یک ضرورت است.

استان اردبیل یکی از قطب‌های دامپروری کشور محسوب می‌شود