تصاویر | برف و راه‌بندان در جاده‌های منتهی به اهر

استاندار زنجان: با طراحی محتوای فرهنگی مناسب از بروز آسیب های فضای مجازی پیشگیری کنیم
راه ۵۰ روستای اهر به دنبال بارش بیش از ۳۵ سانتی‌متر برف بسته شده و تردد در محورهای آن به سختی امکان‌پذیر شده است.

استاندار زنجان: با طراحی محتوای فرهنگی مناسب از بروز آسیب های فضای مجازی پیشگیری کنیم