راه صعود شهرداری همدان به لیگ یک هموار شد

استاندار:تخریب محض مانع پیشرفت استان است
تیم فوتبال شهرداری همدان با پیروزی در هفته چهارم رقابت های گروه یک لیگ دسته دوم فوتبال کشور راه صعود به دسته اول فوتبال کشور را هموار کرد.

استاندار:تخریب محض مانع پیشرفت استان است