امام جمعه بندرعباس: تریبون ها برای کشاندن جامعه به دعوا نیست

اسامی نامزدهای دو بخش سینما حقیقت اعلام شد/ «صفر تا سکو» با شش نامزدی در صدر
امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه بلند گوها و تریبون ها برای کشاندن جامعه به دعوا نیست، گفت: کشاندن دعواها به میان مردم موجب اضطراب جامعه می شود.

اسامی نامزدهای دو بخش سینما حقیقت اعلام شد/ «صفر تا سکو» با شش نامزدی در صدر