سیاست‌های اشتباه دولت قبل عامل تضعیف خصوصی‌سازی

اسامی فیلم‌های جشنواره فجر در خرم آباد اعلام شد
نماینده مردم آمل در مجلس گفت: خصوصی سازی دولت های قبلی انتقال مالکیت از یک بخش دولت به بخش دیگر بود.

اسامی فیلم‌های جشنواره فجر در خرم آباد اعلام شد