لاریجانی: در مسأله هسته‌ای، پیچیدگی‌ها به‌طور مطلوب اداره شد

از هنرآفرینی با ضایعات جنگی تا نمایش حیوان درون
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آمریکایی‌ها در اشتباهند که فکر می‌کنند می‌توانند با ایران با مکر برخورد کنند. مسئولان ما می‌دانند چطور به موقع و به ضابطه رفتار و عمل کنند تا آن‌ها دچار شکست شوند.

از هنرآفرینی با ضایعات جنگی تا نمایش حیوان درون