تصاویر | کنسرت زانیار خسروی

از برقراری روابط رسمی ایران و بریتانیا تا فصل پرتنش تهران- واشنگتن/ پُربازدیدهای ۱۲ آذر
کنسرت زانیار خسروی در سالن میلاد نمایشگاه برگزار شد.

از برقراری روابط رسمی ایران و بریتانیا تا فصل پرتنش تهران- واشنگتن/ پُربازدیدهای ۱۲ آذر