بازیگران جدید به «شنل» پیوستند/ عکس جدید باران کوثری

از انتظامی و نصیریان تا شکیبایی و مشایخی/ «خوشه چین» بزرگان را دور هم جمع کرد
بازیگران جدیدی همچون مسعود فروتن، فهیمه رحیم نیا و بابک انصاری به «شنل» پیوستند.

از انتظامی و نصیریان تا شکیبایی و مشایخی/ «خوشه چین» بزرگان را دور هم جمع کرد