تسهلات ارزان قیمت جهت تامین وتهیه ابزار کار وتجهیزات به فرش بافان پرداخت می شود

ازخبرهایی درباره رئیس‌جمهور آینده تا بیهوشی تماشاگران ایتالیایی درنمایش ایرانی/پربازدیدهای ۲۰ آذر
غفوری ریس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان ثلاث باباجانی در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین از پرداخت تسهلات ارزان قیمت جهت تامین وتهیه ابزار کار وتجهیزات به فرش بافان خبر داد.

ازخبرهایی درباره رئیس‌جمهور آینده تا بیهوشی تماشاگران ایتالیایی درنمایش ایرانی/پربازدیدهای ۲۰ آذر