امکان تأمین مالی برخی قراردادهای ایرباس فراهم شد

ارتقاء خدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زنجان با ایجاد برند
مهر نوشت:یک مقام مسئول در شرکت ایرباس گفت که برای برخی از قراردادهای فروش این شرکت، بصورت موردی امکان تامین مالی توسط موسسات اعتباری اروپا فراهم شده است.

ارتقاء خدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زنجان با ایجاد برند