حکایت جدال “پرنیا” ۹ ساله با سرطان

اختتامیه ششمین دوره جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر
روحیه آدم‌ها متفاوت است؛ بعضی‌ها همین که مشکلی برایشان پیش می‌آید، به گوشه‌ای می‌خزند و برخی دیگر اما به نبرد سختی‌ می‌روند و درد و ناامیدی را دربند می‌کنند؛ حکایت پرنیا هم همین است…

اختتامیه ششمین دوره جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر