عکس | فرار مرد عراقی و دخترش از چنگال نیروهای داعش

احسان علیخانی:الان عادل فردوسی‌پور دوست دارد چشمانم را از کاسه در بیاورد!
تصویر فرار مرد عراقی به همراه دخترش از قلمرو تحت اشغال داعش در رسانه‌های مختلف انعکاس زیادی یافته است.

احسان علیخانی:الان عادل فردوسی‌پور دوست دارد چشمانم را از کاسه در بیاورد!